Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lennka
3671 cef7
lennka
2585 f0cc
Reposted byTonioyourjinx
lennka
1153 aab3
lennka
Chciałabym znaleźć się w Twoich ramionach dzisiejszej nocy. Przytulić Cię mocno i słuchać bicia Twojego serca, patrzeć jak śpisz obok mnie i...na chwile przestać tęsknić.
lennka
8696 c1e2 500
lennka
8278 79fb 500
Reposted bybudasgrinchtulele
lennka
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno.
Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted byiwillkillmyself iwillkillmyself
lennka
7891 cc48
Reposted byflexibilis flexibilis
lennka
5393 ed94
lennka
5284 149e 500
lennka
5276 0bbd
lennka
5259 d57f
lennka
5253 579e 500
lennka
1025 e78b
Reposted bysatiacja-semantycznakotPOlsdTeereahidenFly
3332 f7eb
lennka
0807 6ab2
lennka
0789 fac7
lennka
0785 a27e
lennka
0775 7338 500
Reposted bysamvi samvi
lennka
8233 8586 500
Reposted byxzuzakxmr-absentiaalluringmdularblueberriesbeatlannadzizanoisetalesro-kokoMilaasavemebabyyamachannakacrewthesilenceofthealcoholicfelickawalkingchaoscookiethiefWonderWoman13siostsenicaCarlotatysiace-myslimyzoneresistancedarshanemiltasangelene13karlaaaczylipapryczkaczilijestemaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl